De open call

Wij zoeken samenwerkingsverbanden die op een onalledaagse en innovatieve manier willen bijdragen aan de transitie van ‘gezondheidszorg’ naar ‘zorg voor gezondheid’.

Via een open call kunnen initiatiefnemers zich tussen 16 januari en 3 februari melden met hun idee voor een innovatieve doorbraak in het gezondheidslandschap.

Wij zoeken in het bijzonder naar projecten die zich bezighouden met de leefomgeving en die bijdragen aan de verbreding van het aantal organisaties en professionals die werk maken van preventie. Wij zoeken 3 tot 6 projecten. In onderstaande video kun je het webinar bekijken waarin Hi!Noord-programmaleider Roel van der Heijden alles vertelt wat je moet weten om mee te kunnen doen.

Natuurlijk is het mogelijk dat je, na het zien van het webinar, alsnog vragen hebt. Stuur die naar opencall@hinoord.nl, dan zorgen wij dat je vraag, inclusief antwoord, hier getoond wordt.

Of wil je even sparren over de open call? Bel dan met Dyon (0642177615) of Hidde (0638764171).

Tijdspad open call

 • 3 februari 2023: sluiting voorlopige aanvraag;
 • 20 februari 2023 (uiterlijk): projectcoördinatoren ontvangen positief of negatief advies o.b.v. oordeel Hi!Noord-programmaraad;
 • Week van 27 februari 2023: tips vanuit PMT + staatssteunanalyse;
 • 12 maart 2023: sluiting definitieve aanvraag;
 • Definitief positief of negatief advies door programmaraad;
 • Week van 20 maart 2023; toekenningsbesluit;
 • 30 september 2023; einde project.

In te dienen documenten

Voorlopige aanvraag (3 februari):

 • Voorlopig projectplan (10 pagina’s)
 • Ingevuld template voor begroting en financiering
 • Verklaring niet in financiële moeilijkheden (getekend)
 • Uittreksel KVK (zelf aanvragen)

Definitieve aanvraag (13 maart)

 • Definitief projectplan + rebuttal van meegeven adviezen  
 • Ingevuld template voor begroting en financiering
 • Verklaring niet in financiële moeilijkheden
 • Uittreksel KVK
 • Getekende samenwerkingsovereenkomst
 • Uitgewerkte beschrijving AO/IC proces
 • Getekend document REACT EU Innovatie-ecosysteem duurzame gezondheid


Hier onder vind je de downloads bij de open call: